CSC
TERMS of AGREEMENT

Swedish Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via R4W Ready 4 Workout AB och därtill hörande sidor. Villkoren gäller mellan dig och  R4W Ready 4 Workout AB  som du ingår avtalet med, beroende på var du gör beställningen från. Avtal ingås med R4W Ready 4 Workout AB, org. nr 5569136681, Det bolag du ingår avtalet med benämns nedan ”R4W AB”.


1.2 R4W AB expedierar inga köp till personer under 18 år. All handel ska ske med personer över 18år.

1.3 R4W AB reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på webbshoppen, samt allt innehåll på denna, ägs av R4W AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från R4W AB. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen är behandlad.

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbshoppen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt R4W AB integritetspolicy, se nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, (”Avtal”), ingås först när R4W AB skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från R4W AB.

2.2  R4W AB strävar efter att Kund ska få orderbekräftelse senast 72 timmar efter det att R4W AB mottagit en beställning. Om en beställning görs på fredag eller helgdag försöker R4W AB dock bekräfta denna senast kl 18:00 nästföljande arbetsdag. En beställning kan endast bekräftas om R4W AB kan fastställa Kundens bostadsadress.

2.3 Beställning av Custom t-shirts, custom uniform, custom training kit, custom musik, eller liknande vara där Cheer Business Sweden AB efter kunds önskemål tillverkar vara, anses kund och cR4W AB överens efter godkännande av korrektur eller eightcount sheet.

2.4 Produktion av custom uniformer samt custom training kit sker först efter att R4W AB mottagit full betalning, storlekar samt fått godkännande på korrektur..

3. Kunduppgifter m.m.

3.1 Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till CheerBusiness om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.3 Om CheerBusiness misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har CheerBusiness rätt att stänga av Kunden. CheerBusiness har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

3.4 Vi hanterar våra kunders uppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbshoppen gäller de priser som anges på Webbshoppen. Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) för Sverige och inkluderar moms.

4.2 Kunden kan betala sin beställning genom faktura eller kortbetalning. För varje order tillkommer vid var tid gällande leveransavgift, vilken anges på Webbshoppen. Vid betalning med faktura tillkommer även vid var tid gällande fakturaavgift som finns angiven på Webbshoppen. Läs mer om våra betalsätt här.

5. Frakt och leverans

5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom fem arbetsdagar räknat från när din order lagts. CheerBusiness ansvarar för skada uppkommen i samband med försenad leverans endast i den utsträckning det följer av tvingande lag.

5.2 Kunden kan lösa ut sitt paket t.o.m. 14 dagar från det att avisering mottagits.

6. Öppet köp och ångerrätt

 • 6.1 Köpeskillingen betalas enligt våra godkända betalnings sätt

 • 6.2 Säljaren skickar varorna direkt till kunden med speditionsföretag efter att produktion och full betalning. 

 • Delleveranser är tillåtna om överenskommelse om detta har träffats.

 • 6.3 Information om leveransdatum är inte juridiskt bindande såvida inte en särskild leveranstid har avtalats skriftligen.

 • 6.3 Säljaren förbinder sig att häva avtalet och göra återbetalning utan dröjsmål, om de beställda varorna inte kan levereras. Kunden kommer omedelbart att informeras om detta.

 • 6.4 Kunden skall undersöka beställda varor efter mottagen leverans. Felaktigheter som är lätt identifierbara måste omedelbart rapporteras till säljaren. Om kunden underlåter att rapportera, anses varorna som godkända.

 • 6.5 Fel på vara som inte kan identifieras enligt punkt 6 skall rapporteras omedelbart vid upptäckt till säljaren.

 • 6.6 Kunden skall kontrollera att korrekturet på beställd vara är riktigt och fullständig. När korrekturet är godkänt av kunden befrias säljaren från ansvar för tryckfel.

 • 6.7 Vissa toleranser kan tillåtas

  • Smärre tekniska ändringar och mindre ändringar i materialegenskaper

  • Smärre måttoleranser

  • Smärre differens i mönsterpassning, detta gäller i synnerhet kring axelsömnad

 •  

 

7. Reklamationer

7.1 Reklamation sker endast då färdig produkt markant avviker från den beställda varans gemensamt beslutadekorrektur dokument.

7.2 När R4W AB fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig omproduceras den produkt som överenskomits, den felaktiga varan måste då reklameras och skickas tillbaka till R4W AB Liljebergsgatan 31-33 Borås. Innan varan returnerats, sker ingen omproduktion. Behålld vara räknas som godtagen vara.  R4W AB förbehåller sig rätten att neka en ogiltig reklamation. Vid reklamationer följer R4W AB riktlinjer från svenska Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se)

7.3 Är varan du beställt slut på lager sker återbetalning inom 30 dagar. R4W AB står för returfrakten vid reklamationer. 

8. Tillämplig lag och tvist

Vid eventuell tvist följer R4W AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med det lands lag som Kunden har sin hemvist i och avgöras av domstol i det landet. Dessa Villkor har fastställts av R4W AB den 2014-06-10

 

Conditions of Application and Release for cheer summer camp -

Please read through the following terms and conditions. To agree to these conditions, check the box.

- Refund Policy Cheer Summer Camp -

:All registration fees are non-refundable. Cancellations will not receive a refund. Unless a full Doctors note of illness can be provided, in which case maximum 1000 Sek will be refunded. You may however resell your ticket, if you need to resell your ticket please contact the Cheer Summer Camp organizing staff.

I hereby authorize the staff at Cheer Summer Camp to act for me according to their best judgement in any emergency requiring medical attention, and I hereby waive any and all claims or demands of responsibility for personal injury, illness, and/or property damage that I may have against Cheer Summer Camp and its directors, officers, agents, employees, contractors, representatives, and any volunteers in any way associated with Cheer Summer Camp. I understand that participation in Cheer, Tumbling, Pyramids, Conditioning, Baskets and all other camp activities involving motion, rotation, and height in a unique environment, carries with it the risk of injury.


The camp is not responsible for personal items that are lost, stolen, or damaged. All medical expenses incurred will be the responsibility of the camper or the camper's family. In lieu of a medical certificate signed by a medical doctor,

I have no knowledge of any physical or mental impairment that would be affected by the named camper's participation in the camp program, as outlined in our website, which I have read. I also expressly grant to the camp and any third party authorized by the camp the right to film, videotape, photograph, record the voice of and make any reproduction of the camper's physical likeness and voice and the irrevocable right in perpetuity to use, display, and digitally enhance or alter in any manner, such likeness in any media now known or hereafter devised, including but not limited to the exhibition and/or online use, broadcast, theatrically, or on television, cable or radio, or any motion picture film, video tape, DVD, CD, or any published articles in which such likeness may be printed, used or incorporated, and in the advertising, exploiting and publicizing of the camp, camp products, licensed products, and all affiliated relationships.

R4W CHEER SUMMER CAMP 2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now